Национален портал за безплатни обяви

Реклама в Руски портали за недвижими имоти

Общи условия

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате Портала. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и портала Marmalad-bg.com, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и търговски цели при спазване на условията по-долу.
Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този портал.

Описание на Услугата

Marmalad-bg.com е услуга, позволяваща на потребителите да публикуват безплатни малки обяви. Също така Marmalad-bg.com съдържа информация и новини свързани с пазара на недвижими имоти в България и в други страни.

Вие се задължавате:

1. Да не обиждате или злоупотребявате директно или индиректно други потребители на Marmalad-bg.com
2. Да не публикувате невярна или подвеждаща информация, в частност несъответсващи снимки, чужди или импулсни телефони
3. Да не изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.
4. Да не публикувате повече от една обява с един и същи текст.
5. Да попълвате коректна цена/наем.
6. Да използвате секцията за снимки в обявата единствено за снимки и чертежи на съответната обява. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с конкретната обява.
7. Да не публикувате линкове, препратки и/или лога на други сайтове в текста на обявите.

Абонатът има възможност:


1. Да изтрива или редактира вече публикувана обява
2. Да редактира населените места в обявата след публикация


Общи Условия

Marmalad-bg.com не поема отговорност:
1. За това, че услугите не отговарят на Вашите изисквания и/или очаквания
2. За коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието
3. Че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми
4. За пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
5. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица)
6. Забранява се в заглавието и описанието на обявата да се пишат сайтове и протоколи като: "https, http, www".

В противен случай Администратора на портала може по всяко време да деактивира акаунта на потребител който не спазва регламента на Marmalad-bg.com